Fibez, s.r.o., Matice slovenskej 284/12, 91105 Trenčín, tel. 0903 542085, info@fibez.sk, www.fibez.sk

Kontakt

FIBEZ Trenčín - Služby BOZP, OPP, CO

Fibez, s.r.o.

Matice slovenskej 284/12
911 05 Trenčín

IČO: 44 152 086
DIČ: 2022608478
Okresný súd v Trenčíne, oddiel Sro, vložka 20210/R

Tel.: 0903 542 085, 0903 415 353

E-mail: fibez@fibez.sk
URL: www.fibez.sk

Dôležité telefónne čísla

112 LinTiesňová linkaka tiesňového volania
150 Hasičský a záchranný zbor,
155
Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158
Polícia

Čo robiť v prípade pracovného úrazu?

úraz

Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo svedok vzniku pracovného úrazu sú povinní bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu ...

viac >

Požiarna identifikačná karta

Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich.

viac >