Fibez, s.r.o., Matice slovenskej 284/12, 91105 Trenčín, tel. 0903 542085, info@fibez.sk, www.fibez.sk

Plán ochrany zamestnancov a osôb v starostlivosti

 • Analýza možnosti vzniku mimoriadnych udalostí v objekte organizácie
 • Metodika činnosti pri vzniku mimoriadnej udalosti
 • Plán ochrany
  • Dokumentácia na realizáciu opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb
  • Plán evakuácie
  • Plán zabezpečenia prípravy na CO
  • Plán zabezpečenia prostriedkami individuálnej ochrany
 • Plán ukrytia
 • Dokumentácia jednotiek CO
 • Karta CO
 • Dokumentácia skladu CO
 • Pomocná dokumentácia

Dôležité telefónne čísla

112 LinTiesňová linkaka tiesňového volania
150 Hasičský a záchranný zbor,
155
Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158
Polícia

Čo robiť v prípade pracovného úrazu?

úraz

Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo svedok vzniku pracovného úrazu sú povinní bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu ...

viac >

Požiarna identifikačná karta

Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich.

viac >