Fibez, s.r.o., Matice slovenskej 284/12, 91105 Trenčín, tel. 0903 542085, info@fibez.sk, www.fibez.sk

STN EN 691-1 (49 6100) Bezpečnosť drevárskych strojov

Od 1.5.2013 je v platnosti STN EN 691-1 (49 6100) Bezpečnosť drevárskych strojov. Časť 1: Spoločné požiadavky, ktorá ruší STN 49 6100 - Drevospracujúce zariadenia. Bezpečnostné požiadavky na konštrukciu strojov a zariadení. Spoločné ustanovenia.

drevársky stroj

Dôležité telefónne čísla

112 LinTiesňová linkaka tiesňového volania
150 Hasičský a záchranný zbor,
155
Tiesňová linka záchrannej zdravotnej služby,
158
Polícia

Čo robiť v prípade pracovného úrazu?

úraz

Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz alebo svedok vzniku pracovného úrazu sú povinní bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu ...

viac >

Požiarna identifikačná karta

Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich.

viac >