Ochrana osobných údajov - informácie

Prevádzkovateľ:

VetFriends, s. r. o.

Račianska 26E,  Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02

IČO: 51 770 172


V zmysle § 44 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu.