Ochrana osobných údajov - informácie

Prevádzkovateľ:

VetFriends, s. r. o.

Račianska 26E,  Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02

IČO: 51 770 172


Kontaktné údaje úradu na ochranu osobných údajov: 

Adresa: 

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36 064 220 

Podateľňa:

pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00

piatok: 8:00 - 14:00 

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20