Ochrana osobných údajov - informácie

Prevádzkovateľ:

Súkromné gymnázium FUTURUM, Trenčín

Školská 66, 911 05 Trenčín

IČO: 42 152 411


Kontaktné údaje úradu na ochranu osobných údajov: 

Adresa: 

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slovenská republika

IČO: 36 064 220

Podateľňa:

pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00

piatok: 8:00 - 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20